ارائه فنی

فرمت پیشنهادی برای ارائه فنی:

دانلود فایل قابل ویرایش ارائه فنی

دانلود فایل پی دی اف ارائه فنی

جدول نحوه امتیاز دهی در بخش ارائه فنی لیگ خودروهای خودران:

دانلود فایل نحوه امتیاز دهی در بخش ارائه فنی لیگ خودروهای خودران دانش آموزی

 

  • امتیاز کسب شده هر تیم در بخش ارائه فنی به امتیاز کسب شده در بخش سرعت یا شهری اضافه خواهد شد.

  •   ارائه هر تیم در بستر فضای مجازی با حضور کارشناسان و داوران و کمیته فنی برگزار می شود.

  • پیشنهاد می شود تیم های شرکت کننده جهت آماده سازی فایل ارائه از فرمت پیشنهادی قرارداده شده  استفاده کنند.

  • زمان ارائه هر تیم 20 دقیقه می باشد.


برگزار کنندگان
 

 

حامیان معنوی
   

 

 

حامیان اصلی