معرفی

هدف از این بخش از مسابقات ارائه ایده ­ها و ساخته ­های رباتیکی است که طراحی آن­ها به حل مشکلات مشخص می­پردازد. در این بخش در قالب غرفه ­های نمایشگاهی فرصتی برای تیم ­ها و افراد خلاق فراهم است که با نمایش ساخته ­های خود در روزهای برگزاری مسابقات خود را در مقابل رسانه­ ها و بازدید کنندگان معرفی نمایند. این لیگ فرصت ارزشمندی است که می­تواند رویاهای شما را به سمت حقیقت هدایت کرده و شما و صاحبان صنایع را به طور مستقیم بایکدیگر در ارتباط سازد. از طرف دیگر در طی روزهای برگزاری، حضور جمع ارزشمندی از اساتید و متخصصین صنایع که برای بررسی ساخته­ ها و ایده­ ها به این مسابقات دعوت شده­ اند فرصت ارزشمندی را جهت آموزش تیم­ ها فراهم می­کند.

در نهایت نیز تیم ­هایی که بیشترین امتیاز را از کارشناسان و اساتید دریافت کنند مورد تقدیر قرار می­ گیرند.

مسابقات در دو لیگ زیر 14 سال (نوجوانان) و زیر 19 سال (جوانان) انجام می گیرد.

 


برگزار کنندگان
 

 

حامیان معنوی
   

 

 

حامیان اصلی