کمیته فنی

سرپرست لیگ:

سید محمد حسین طیب زاده ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) ، ایران

 

اعضای کمیته فنی:

امیرمحمد ظریف شاهسون نژاد ، گروه تحقیقات و توسعه مایکرودو ، ایران

امیرمهدی ظریف شاهسون نژاد ، گروه تحقیقات و توسعه مایکرودو ، ایران

میخائیل گراناتوف ، آکادمی رباتیک ربوزوم ، روسیه

 
ارتباط با کمیته فنی لیگ خودروهای خودران مجازی:

 AutonomousCarRace.fira@gmail.com

 

 

 


برگزار کنندگان
 

 

حامیان معنوی
   

 

 

حامیان اصلی