قوانین

قوانین لیگ خودروهای خودران (مجازی) را در این لینک میتوانید مشاهده نمایید.

1-ارسال گزارش فنی برای این لیگ الزامی است.

2- نامگذاری فايل ارسالي گزارش فنی (TDP) می بایست در قالب  AutonomousCarsTDP-TeamName.pdf صورت پذیرد؛ به طور نمونه اگر نام تیم شما AUT است، نامگذاری فایل مربوطه به صورت زیر خواهد بود:

                                                                                                                               AutonomousCarsTDP-AUT.pdf

 


برگزار کنندگان
 

 

حامیان معنوی
   

 

 

حامیان اصلی