مدت ارسال مدارک فنی تا ۲۵ اسفند ماه تمدید شد
🔴 با توجه به درخواست تیم های شرکت کننده و مشکلات پیش آمده طی روز های اخیر تا ۱۰ روز آینده همچنان تیم های ثبت نام شده می‌توانند به ارسال مدارک فنی اقدام کنند
.
🟢 هر گونه تصمیم برای تغییر زمان برگزاری مسابقات پس از هماهنگی کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران فیرا و در اطلاعیه های آینده اعلام خواهد شد

برگزار کنندگان
 

 

حامیان معنوی
   

 

 

حامیان اصلی