شرکت کنندگان

در این بخش اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام و شرکت در نهمین مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی (فیراکاپ آزاد ایران) آورده شده است.

 
1

برگزار کنندگان
 

 

حامیان معنوی
   

 

 

حامیان اصلی